Kvalitet & Miljö

 

KVALITETSPOLICY

Nelco Contact AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete. Våra produkter och vår service skall hålla ett utförande och en nivå som motsvarar våra kunders krav och gällande normer. Nelco strävar efter att aktivt utveckla verksamhetens kvalitet fokuserat på kundernas behov, medarbetarnas trivsel samt effektivisering av företagets arbetssätt. Ett löpande utvecklingsarbete är en central del för att möta de höga krav som ställs på företaget av marknaden, kunder, leverantörer och lagstiftande organ.

Nelco är sedan april 2001 certifierade enligt ISO 9001. Uppgradering till standarden ISO 9001:2015 genomfördes i december 2018. Revisionen är utförd av Intertek Certification AB.

 

Ladda hem ISO 9001_2015 sv

Download ISO 9001_2015 eng

 

 

MILJÖPOLICY

Nelco har som målsättning att arbeta aktivt med att miljöanpassa företagets verksamhet för att minimera företagets påverkan på miljön samt sträva efter att möta gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ påverkan på miljön.

Våra största fokusområden:

- Att vara miljömedvetna inom vår egen verksamhet när det gäller kontor, lager och transporter samt återvinning av avfall.

- Att påverka våra leverantörer att i möjligaste mån använda miljövänliga och återanvändbara material i sin tillverkning av våra
produkter, deras transporter samt återvinning av avfall.

Nelco är anslutna till FTI, Näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

 

 

  


KREDITVÄRDIGHET AAA - DIAMANT

Nelco erhåller högsta kreditvärdighet AAA och är Diamantdiplomerade efter att, som ett av endast 265 företag i Sverige, ha bibehållit högsta kreditvärdighet i 20 år. Även enligt UC erhåller Nelco högsta kreditvärdighet.

 

Ladda hem AAA_Diamantdiplom 2019

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.