Kvalitet & Miljö

 

 

Nelco Contact AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete.

 

KVALITETSPOLICY

Våra produkter och vår service skall hålla ett utförande och en nivå som motsvarar våra kunders krav och/eller gällande normer. Genom att ständigt förbättra vår kvalitetsorganisation skall vi se till att denna nivå upprätthålls, gradvis förbättras och möjliggör ökade kundkrav. Därigenom kan vi försvara och utöka vår position på marknaden. 

 

Nelco är sedan april 2001 certifierade enligt ISO 9001. Uppgradering till standarden ISO 9001:2015 genomfördes i december 2018. Revisionen är utförd av Intertek Certification AB.

 

Ladda hem ISO 9001_2015 sv

Certificate ISO 9001_2015 eng

 

 

MILJÖPOLICY

Nelco har som målsättning att arbeta aktivt med att miljöanpassa företagets verksamhet för att minimera företagets påverkan på miljön samt sträva efter att möta gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ påverkan på miljön.

Våra största fokusområden:

- Att vara miljömedvetna inom vår egen verksamhet när det gäller kontor, lager och transporter samt återvinning av avfall.

- Att påverka våra leverantörer att i möjligaste mån använda miljövänliga och återanvändbara material i sin tillverkning av våra
produkter, deras transporter samt återvinning av avfall.

Nelco är anslutna till FTI, Näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

 

FTI Anslutningsbevis 2022

FTI Certificate 2022

 

  


KREDITVÄRDIGHET AAA - DIAMANT

Nelco erhåller högsta kreditvärdighet AAA och är Diamantdiplomerade efter att, som ett av endast 273 företag i Sverige, ha bibehållit högsta kreditvärdighet i över 20 år. Även enligt UC erhåller Nelco högsta kreditvärdighet.

 

AAA_Diamantdiplom 2021

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.